Aby dojść z oceanarium najkrótszą drogą do parkingu, należy pójść w kierunku 

A. północnym. B. wschodnim. C. południowym. D. zachodnim.