Do oceanarium najbliżej jest z przystanku autobusowego znajdującego się przy ulicy

A. Rybackiej. B. Morskiej. C. Portowej. D. Plażowej.