Oceanarium znajduje się na planie w prostokącie oznaczonym współrzędnymi

A. (C1) B. (C2) C. (D1) D. (D3)