Instrukcja obsługi nawilżacza. Przed uruchomieniem nawilżacza należy się upewnić, czy jest on ustawiony na równej powierzchni z dala od źródła ciepła oraz sprawdzić, czy zainstalowano na nim zbiornik wody. Po włączeniu nawilżacza żądany poziom wilgotności w pomieszczeniureguluje siępokrętłem. Chcąc oczyścić urządzenie, należy je odłączyć od sieci.

Zgodnie z instrukcją,nawilżacza nie wolno używać, gdy

A. zakończono jego czyszczenie.
B. ustawiono go daleko od gorącego kaloryfera.
C. nie ma na nim zainstalowanego zbiornika wody.
D. nie uregulowano właściwego poziomu wilgotności powietrza.