Ile osi symetrii ma figura przedstawiająca żagiel oznaczony numerem I?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4