Pary boków równoległych występują w figurach przedstawiających żagle oznaczone numerami

A. I i II B. II i III C. I i III D. I i IV