Przyczyną wędrówek węgorzy jest

A. zmiana poziomu wód rzecznych.
B. brak pokarmu w rzekach.
C. potrzeba złożenia ikry.
D. zmiana pory roku.