Rybą, która odbywa wędrówki wyłącznie w obrębie wód słonych, jest

A. węgorz. B. śledź. C. łosoś. D. jesiotr.