maska tragiczna   maska komiczna

Pokazana na rysunku maska tragiczna różni się od komicznej

A. wielkością.
B. miną.
C. kształtem.
D. zdobieniami.