W którym szeregu uporządkowano ryby od najwolniej do najszybciej poruszającej się w wodzie?

A. Marlin, tuńczyk, łosoś, rekin.
B. Łosoś, marlin, rekin, tuńczyk.
C. Marlin, łosoś, tuńczyk, rekin.
D. Łosoś, rekin, tuńczyk, marlin.

Tabela do zadania #

Prędkość poruszania się ryb w km/godz.

 łosoś 20
marlin 110
rekin 40
tuńczyk 100