Którym programem komputerowym posłużysz się, szukając informacji np. o zwierzętach morskich? 

A. Edytorem tekstu.
B. Arkuszem kalkulacyjnym.
C. Przeglądarką internetową.
D. Programem graficznym.