Tytuł utworu Homera Odyseja wiąże się z imieniem władcy

A. morza. B. Feaków. C. wiatrów. D. Itaki.