Zwrot pływa jak ryba oznacza, że ktoś 

A. utrzymuje się na wodzie.
B. pływa bardzo dobrze.
C. żegluje po morzu.
D. ślizga się po falach