Wśród podanych w ramce nazw roślin uprawnych odszukaj nazwy pięciu zbóż. Następnie podkreśl je i wypisz w takiej kolejności, w jakiej wystąpiłyby w słowniku lub encyklopedii. 

groch, proso, ziemniaki, żyto, jęczmień, rzepak, owies, buraki, pszenica

 

1. ...................................

 

2. ...................................

 

3. ...................................

 

4. ...................................

 

5. ...................................