Opowiedz swoimi słowami historię przedstawioną w wierszu Kamienny chleb. Użyj wyrazów określających charaktery i oceniających zachowanie postaci.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...