Jakie pouczenie wypływa z wiersza Anny Kamieńskiej?

A.  Trzeba się dzielić z potrzebującymi.
B.  Nie warto prosić o pomoc i wsparcie.
C.  Powinno się przyjmować okazaną pomoc.
D.  Nie należy pokazywać obcym swego dobytku.