W której zwrotce wiersza rzeczywistość przemienia się w baśń?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5