Celem zamieszczonego pod wierszem przypisu jest

A.  wskazanie źródeł informacji zawartych w tekście.
B.  skomentowanie opisanych w utworze wydarzeń.
C.  objaśnienie znaczenia użytego w wierszu wyrazu.
D.  zwrócenie uwagi na poprawność zapisu wyrazu.