W którym przysłowiu występuje uosobienie?

A.  Nic po chlebie, kiedy brak zębów.
B.  Chleb pracą nabyty jest smaczny i syty.
C.  Głodnemu chleb na myśli.
D.  Chleb płacze, gdy go darmo jeść.