Tekst mówi o

A.  smaku i gatunkach chleba.
B.  tradycjach i zwyczajach.
C.  znaczeniu przysłów.
D.  wierzeniach religijnych.