Które wyrażenie prowadzi do obliczenia wartości energetycznej 1 kromki kupionego chleba?

A. 154:100 B. 500:10 C. (154×5):10 D. (154×10):5