Według tekstu I tragedię antyczną charakteryzuje

A. obecność scen zbiorowych.
B. kompozycja otwarta.
C. jedność miejsca, czasu i akcji.
D. podział na akty i sceny.