Z młyna do piekarni jest 150 m.  Ile to centymetrów na planie w skali 1 : 5000?

A. 3 B. 2 C. 10 D. 7,5