Pędy zbóż są zakończone kłosami lub wiechami. W kłosach kwiaty, a potem ziarna, osadzone są wprost na łodydze. W wiechach znajdują się na końcach rozgałęzień.

Najbliżej młyna rośnie zboże tworzące wiechy. Które to zboże?

A. B. C. D.