Pierwszy polski cech piekarzy powstał w

A.  pierwszej połowie XII wieku.
B.  drugiej połowie XII wieku.
C.  pierwszej połowie XIII wieku.
D.  drugiej połowie XIII wieku.