Do rozcierania ziaren zbóż służyły

A. radła. B. sierpy. C. żarna. D. pługi.