Piec chlebowy wynaleziono w

A. Egipcie. B. Polsce. C. Grecji. D. Rzymie.