Fragmenty utworów Homera były pretekstem do przedstawienia w dramatach

A. tragedii miłosnych.
B. zmagań z siłami natury.
C. obrzędów religijnych.
D. problemów współczesności.