Początki teatru greckiego związane były z

A. polityką.
B. kultem religijnym.
C. filozofią
D. ceremoniałem olimpijskim.