Szkolny komitet rodzicielski wygospodarował 2140 zł na zakup sprzętu telewizyjnego. Kupiono telewizor za 1389 zł i magnetowid za 699 zł. Za resztę postanowiono kupić kasety wideo. Jedna kaseta kosztuje 6 zł 40 gr. Ile kaset kupiono?

Zapisz wszystkie obliczenia.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Odpowiedź: Kupiono .................. kaset