Ile czasu w całym tygodniu Magda spędziła na oglądaniu telewizji?

A. 6 godz. 5 min
B. 6 godz. 25 min
C. 5 godz. 35 min
D. 5 godz. 45 min