W którym dniu tygodnia Magda najkrócej oglądała telewizję?

A. We wtorek.

B. W czwartek.

C. W piątek.

D. W sobotę.