Artur ogląda telewizję przeciętnie 40 minut dziennie. Obliczył, że to 2/9  jego czasu wolnego. Ile czasu wolnego dziennie ma Artur?

A. 80 minut
B. 6 godzin
C. 3 godziny
D. 20 minut