Badania wykazały, że w minionym roku mieszkańcy pewnego regionu spędzali przed telewizorem średnio po 30 godzin miesięcznie, z czego 60 procent przeznaczali na oglądanie filmów.

Średnio po ile godzin miesięcznie mieszkańcy tego regionu oglądali filmy?

A. 3
B. 5
C. 15
D. 18