Osoba mówiąca w wierszu

A. nalega i nakazuje.
B. prosi.
C. tłumaczy i zachęca.
D. dziwi się.