W której zwrotce występują sformułowania z języka potocznego?

A. W pierwszej.
B. W drugiej.
C. W trzeciej.
D. W żadnej.