Wiersz mówi, że to, co się zauważy, „mądrzej patrząc”, warto

A. zapisać w pamiętniku.
B. zapomnieć.
C. wspominać.
D. przekazać komuś.