Z wiersza wynika, że „czarodziejką zwykłych rzeczy”może być

A. dziwne widowisko.
B. film przyrodniczy.
C. nasza wyobraźnia.
D. ekran telewizyjny.