Wiersz jest skierowany do

A. telewizora.
B. wyobraźni.
C. twórcy filmowego.
D. młodego widza.