W instrukcji obsługi telewizora znalazły się następujące ostrzeżenia:

 Instrukcja ostrzega, że nie powinno się

A. odłączać telewizora od sieci na dłuższy czas.
B. stawiać na telewizorze doniczek z roślinami.
C. włączać telewizora do sieci za pomocą przedłużacza.
D. umieszczać telewizora z dala od kaloryfera lub pieca.