Dzieci sporządzały w szkole słowniczek wyrazów związanych z telewizją.

W którym szeregu uporządkowały je w kolejności alfabetycznej?

A. ekran, emisja, studio, spiker, kamera, kineskop
B. spiker, studio, kamera, kineskop, ekran, emisja
C. kamera, kineskop, spiker, studio, ekran, emisja
D. ekran, emisja, kamera, kineskop, spiker, studio