W roku 1953 audycje telewizyjne oglądano w Polsce

A. tylko w studiu telewizyjnym.
B. w kilkudziesięciu miejscach w Warszawie.
C. w każdym domu w Warszawie.
D. prawie w całym kraju.