Pierwszy polski program telewizyjny nadano w roku

A. 1935
B. 1947
C. 1952
D. 1954