Próby uruchomienia telewizji w Polsce podjęto

A. w pierwszej połowie XIX wieku.
B. w drugiej połowie XIX wieku.
C. w pierwszej połowie XX wieku.
D. w drugiej połowie XX wieku.