Zwierzęta mają różne sposoby na przetrwanie zimy. Wymień dwa z nich.

1....

...

2. ...

...