Podczas mroźnej zimy uczniowie planowali urządzić lodowisko na boisku szkolnym. Ma ono kształt prostokąta o wymiarach 24 m i 35 m. Na każdy metr kwadratowy boiska uczniowie planowali wylać 40 litrów wody. Woda miała być dowożona cysterną o pojemności 5000 litrów.

Ile litrów wody uczniowie planowali wylać na całe boisko?

Ile najmniej razy musiałaby przyjechać cysterna, aby przywieźć całą potrzebną wodę?

Zapisuj wszystkie obliczenia.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

 

 

Odpowiedzi:

Na całe boisko uczniowie planowali wylać ................. litrów wody.

Cysterna musiałaby przyjechać najmniej ............... razy.