Jaka jest różnica między najwyższą a najniższą temperaturą zanotowaną w tym dniu?

A. 2°C
B. 4°C
C. 6°C
D. 8°C