Które zdanie jest prawdziwe?

A. O 800 i 2000 była taka sama temperatura.
B. O godzinie1000 było cieplej niż o 2000.
C. 12°C było o godzinie 1600.
D. 16°C było o godzinie 1400.