Co ile godzin dokonywano pomiarów temperatury?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4