Zaczęło padać za piętnaście dziewiąta wieczorem i padało do wpół do ósmej rano następnego dnia. Ile czasu padał deszcz?

A. 11 godz. 45 min
B. 10 godz. 15 min
C. 10 godz. 45 min
D. 11 godz. 15 min